Magic Fashions 4 Us - Wholesale
Phone: 1-800.428.9947
Email: debbie@buywise.biz

Summer Kimonos

Kimonos - Satin SM192 & SM195
Cocoon Kimono- Lurex Sheer 8749
Kimono - Vintage Lace 1C12, 9036, & 9312
Kimono - Light Satin - Flower Print 9255
Kimono - Tropical Prints 9336 & 9337
Kimono - Tropical Designs 9611
Kimono - Solid with Crochet Border 9621
Kimono - Flower Design with Sequins 9151
Kimono - Lace Design 9251
Kimono - Solid w/ Tassels & Pockets 9771
Kimono Vests - Lurex Sheer 9647
Kimono Style Cover-up - Crochet with Tie 1316
Kimono - Elephant Print 290
Kimono - Gauze 835/2132
Kimono - Tasseled Summer Coverup 1375
Kimono - Leopard Print 9360
Kimono - Vintage Tropical Satin 9655
Kimono Style - Leopard Print 9930
Kimono - Paisley Bandana Print 3101
Kimono - Leopard Print w/Tie 1C05
Kimono - Floral and Leaf Print 9948
Kimono - Leopard Print 9954
Kimono - Tie Dye 9923
Kimono - Animal Print 43051
Kimono - Prints 2105
Kimono - Palm Tree Print 2115
Kimono - Tie Dyed 2133